ByggMera i Skåne AB

​​Tel: 0705521580

E-mail: info@byggmera.se

Ni är välkomna att kontakta oss för vidare diskussioner om just ert projekt

​​Vi är miljömedvetna på ByggMera i Skåne

​Målsättning:

ByggMera i Skåne skall bidra till en miljövänligare byggnation, vad avser val av material, hantering och transporter. Engagera samtliga anställda och underentreprenörer i vårt miljöarbete.

Leverantörer:

ByggMera i Skåne väljer sina leverantörer omsorgsfullt med hänsyn till miljön.

Avfall:

Sorteras i största möjliga mån. Spill av återvinningsbara produkter källsorteras direkt på arbetsplatsen.

Transporter / leveranser:

ByggMera i Skåne strävar i varje enskilt objekt att kunna nedbringa mängden transporter i största möjliga utsträckning. Vi strävar efter att nyttja samlastning maximalt, allt material går direkt till arbetsplatsen, samt materialet beställs i så exakta mängder som möjligt för det enskilda objektet.

​Org.nr.: 556788-1734

OM OSS

ByggMera i Skåne AB

KONTAKTA OSS

Tel: 0705521580

info@byggmera.se

ROT-AVDRAG

För mer information

Se Skatteverkets hemsida

GALLERI